Teikiamos paslaugos:

 • Kvalifikuoti medicininių tekstų vertimai bei įvairūs darbai, susiję su rinkodaros pažymėjimų priedais

 • Vaistinių preparatų registravimo/perregistravimo bylų ruošimas, kliento paruoštų bylų peržiūra, dokumentų variacijoms ruošimas
 • Medicinos prietaisų
  notifikavimas

 • Maisto papildų ženklinimo tekstų paruošimas

 • Vaistinių preparatų, maisto papildų ir kt. pakuočių maketų paruošimas. Pakuočių teksto sutikrinimas su Tarnybos patvirtintu ženklinimo tekstu
 • Kliento interesų atstovavimas Tarnyboje

 • Dokumentų Tarnybai pateikimas bei įvairių procesų (registravimo, variacijų) sekimas (ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje bei Estijoje)

 • Gamintojo interesų atstovavimas Lietuvoje (galime būti įgaliotuoju atstovu bei Rinkodaros teisės turėtoju)

 • Tarpininkavimas tarp veikliųjų medžiagų bei vaistinių preparatų gamintojų (gamyklų) ir farmacijos įmonių
 • Pakuotės lapelio suprantamumo testų ruošimas

Išsamiau apie vertimus

Mūsų vertėjai – daugelį metų
verčiantys medicininius tekstus gydytojai. Greitai atliekamas kokybiškas vertimas, atitinkantis klientų ir Valstybinės vaistų
kontrolės tarnybos ekspertų
lūkesčius, yra mūsų prioritetas.

Verčiame iš/į anglų, vokiečių,
prancūzų, lenkų, latvių, estų, ispanų, rusų kalbos.Kitos smulkios, bet reikalingos paslaugos

Rašome užrašus Brailio raštu

Spaudiname ir įrišame dokumentus

Tvirtiname vertimus įmonės spaudu


© 2015 RAConsulting.lt